Kitap tanıtımı: Althusser ve Yeni Marksist Toplumsal Kuram

Bo1PQjYCYAAl9FE

Kitabın Künyesi:

Adı: Althusser ve Yeni Marksist Toplumsal Kuram

Yazarı: Robert P. Resch

Yayınevi: Pales Yayınları

Çeviren: Feyyaz Şahin

Yayın Yılı: 2014

Kitabın Kısa Tanıtımı:

Bu kitap ülkemizde akademik çevrelerde bile fazla bilinmeyen ancak Louis Althusser’in kuramsal çalışmalarını ve ürettiği kavramları (yapısal nedensellik, devletin ideolojik aygıtları, toplumsal formasyon, epistemolojik kopuş vb.) akıcı bir dille özetleyen önemli bir çalışmadır. Althusser’in düşüncesini anlamak isteyenler için bir rehber niteliğindedir.

Althusser’in Marksizmi kapalı bir doktrin olmaktan çıkarma çabası soyut düzeyde kalan felsefi çalışmalar şeklinde görülse de, bu kitapta onun “Yapısalcı Marksizm” olarak etiketlenen çalışmalarının sosyolojiden antropolojiye kadar pek çok araştırma alanını beslediğini ve zenginleştirdiğini, Althusser’in çağdaş düşünce üzerindeki etkisinin zannedilenden çok olduğunu göreceksiniz. Üstelik bugün tanınan Poulantzas, Balibar, Godelier, Macherey, Terray ve Pêcheux gibi düşünürlerin eserlerindeki Althusser etkisini de örnekleriyle inceleyebileceksiniz.

Kitabın Bölüm Başlıkları:

– Yapısal Nedensellik ve Toplumsal Formasyonlar

– Üretim Tarzları ve Tarihsel Gelişim

– Bilim, İdeoloji ve Felsefe

İdeoloji ve Toplumsal Öznellik

– Edebiyat ve İdeoloji

– Sınıf Mücadelesi, Politik Güç ve Kapitalist Devlet

Hazırlayan: Göker Makaskıran