Kitap tanıtımı: The Levinas Reader

lr

Kitabın Künyesi:

    Kitabın Adı: The Levinas Reader

    Kitabın Editörü/Derleyeni: Seán Hand

    Yayınevi: Basil Blackwell

    Yayımlanma Yılı: 1989 (İlk Basım)

Kitap Hakkında Notlar:

– Emmanuel Levinas’ın felsefesine kapsamlı bir giriş niteliğinde olan, düşünüre ait on yedi yazı ve bir söyleşiden oluşan bir derlemedir.

– Kitabın Metis Yayınları’ndan çıkan Sonsuza Tanıklık: Levinas’tan Seçme Yazılar adlı kitapla bir ilgisi yoktur – ancak her iki derlemede de ortak yazılar mevcuttur.

– Kitaptaki yazılar kronolojik bir sıra izlemektedir – ilk yazı 1930, son bölüm olan söyleşi 1982 tarihlidir.

– Kitabın son kısmında, Levinas’ın kullandığı Museviliğe ait tarihsel ve dinsel terminolojiye yönelik kısa bir sözlükçe yer almaktadır.

Emmanuel Levinas Hakkında Notlar:

– Emmanuel Levinas (1906-1995) yirminci yüzyılın en önemli etik kuramcılarından biridir.

– Levinas, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Husserl’in fenomenolojisini ve Heidegger’in düşüncesini Fransa’da tanıtıp yaygınlaştıran isimlerden biridir.

– Husserl ve Heidegger’i sadık biçimde tanıtan ilk metinlerinden sonra, Varoluştan Varolana yapıtından başlayarak kendisine özgü bir etik felsefesi geliştirmiştir.

– Levinasçı etikte, ne temel izlek Antikitenin mutlu yaşam arayışıdır ne de özne modern ahlak kuramlarının “özerk, özgür özne”sidir. Levinas tam da varolagelen felsefi, etik kategorilerin ve ahlakiliği daima ikincilleştirdiğini düşündüğü olgusal gerçekliğin radikal eleştirisinden hareket eder.

– Levinas etik ve ahlakı farklı düzlemlere denk gelecek şekilde düşünmektedir. Ahlak, ontolojinin ve siyasetin düzlemindedir ; etik ise ontolojik düzlemi aşan ve onu önceleyen bir ilksellik ile tanımlanır. Levinas için etik, ontolojiye -varlığı hedef alan düşünceye- göre birincildir.

– Levinas felsefesinin başlıca sorusu ya da sorgulama alanı “varlık” ya da “öz” değil, etik sorumluluk olarak “başkası”dır – “öteki”dir.

– Levinas’ın düşüncesinin ana zemini “aynı” ve “başka/öteki” arasında, kapatılamaz bir boşluğu veri alarak kurulacak ilişkidir. “Aynı”, varlığın, ontolojinin ve siyasetin kategorisi olarak “tümlük” fikrine paralel düşünülür; buna karşılık, “başka” veya “öteki”, bu tümlükte kapatılamaz bir yarık oluşturan aşkınlık ve sonsuzluk kavramlarıyla nitelendirilir. Levinas, başkayı aynıya indirgeyen ve tâbi kılan teorik-olgusal alanlar olarak ontoloji ve siyasetin karşısına; ötekinin benim üzerimdeki mutlak buyruğunun seslendirildiği alan olarak etiği çıkarır.

Kitabın Bölümleri:

    – The Phenomenological Theory of Being

    – There is: Existence without Existents

    – Time and the Other

    – Martin Buber and the Theory of Knowledge

    – Ethics as First Philosophy

    – Substitution

    – Reality and Its Shadow

    – The Transcendence of Words

    – The Servant and her Master

    – The other in Proust

    – God and Philosophy

    – Revelation in the Jewish Tradition

    – The Pact

    – Prayer Without Demand

    – Ideology and Idealism

    – Difficult Freedom

    – Zionisms

    – Ethics and Politics

Hazırlayan: Göker Makaskıran