Kitap tanıtımı: Toplumun Kuruluşu / Anthony Giddens / Bilim ve Sanat Yayınları

Kitabın Künyesi Kitabın Adı: Toplumun Kuruluşu Yazarı: Anthony Giddens Çevirmen: Hüseyin Özel Yayınevi: Bilim ve Sanat Yayınları Basım Yılı: 1999 Sayfa Sayısı: 480 Kitap Hakkında Notlar: 1) Giddensçı perspektif yapıyı, kurallar ve kaynaklar seti olarak ele almaktadır. Bu tanım yazarın yapılanma (structuration) yaklasımına içkindir. Giddens’a göre yapılar, kurallar ve kaynaklar olarak analiz edilebilirler. Burada yapı…

Çeviri: Jacques Lacan ile Söyleşi – II

  Aşağıdaki metin, https://birtakimisler.org/2017/06/19/ceviri-jacques-lacan-ile-soylesi-i/ bağlantısında yer alan çevirinin devamı olup, ilgili söyleşinin ikinci (ve son) bölümüdür.   Emilio Granzotto. Lacancılığın belirleyici özellikleri nelerdir? Jacques Lacan. Lacancılık henüz mevcut değil ve o nedenle bunu söylemek için biraz erken. Kokusunu yeni alıyoruz daha, bir önsezi gibi. Lacan, her halükarda, psikanalizi en azından kırk yıldır uygulayan ve uzun yıllardan beri de…

Kitap tanıtımı: Sosyal Bilim Felsefesi – Toplumsal Düşüncenin Felsefi Temelleri

Kitabın Künyesi: Kitabın Adı: Sosyal Bilim Felsefesi – Toplumsal Düşüncenin Felsefi Temelleri Yazarları: Ted Benton – Ian Craib Çevirmenler: Ümit Tatlıcan – Berivan Binay Yayınevi: Sentez Yayıncılık Sayfa Sayısı: 256 Basım Tarihi: 2008 Kitabın Temel Tezleri (Yorumlayarak Yazıyorum): 1) ​Toplumsal bilimlerin bunalımda olduğu tartışma götürür bir varsayım olmakla birlikte, bilgi felsefesi ve varlık felsefesi açısından…

Çeviri: Jacques Lacan ile Söyleşi – I

  Aşağıda yer alan metin, Emilio Granzotto’nun Jacques Lacan ile Panorama dergisi için 1974’te yaptığı söyleşinin bir bölümünün çevirisidir. Söyleşi, Şubat 2004’te Magazine Littéraire’in 428’inci sayısında da yayımlanmıştır.  Emilio Granzotto. Psikanalizin krizinden gitgide daha sık bahsedilmeye başladı. Sigmund Freud’un ötesine geçildiği ve günümüz toplumunun da, Freud’un eserinin ne insanı anlamak ne de insanın dünyayla ilişkisini derinlemesine…

Kitap tanıtımı: Nicos Poulantzas – Marxist Theory and Political Strategy / Bob Jessop

  Kitabın Künyesi: Kitabın Adı: Nicos Poulantzas – Marxist Theory and Political Strategy Yazarı: Bob Jessop Türü: İnceleme/Siyaset Bilimi Yayınevi: Palgrave Macmillan Basım Tarihi: 1985 Sayfa Sayısı: 412 Kitap Hakkında Notlar: Devlet kuramcısı Bob Jessop’ın, Yunan asıllı Fransız Marksist düşünür Nicos Poulantzas’ın çalışmalarını toplu bir biçimde incelediği bu çalışması beş bölüme ayrılmış. İlk bölümde Poulantzas’ın…

Çeviri: Nedensellik Üzerine – Michel Malherbe

Nedenler aramaktan vazgeçmeyiz. Çoğunlukla da düşünmeden yaparız bunu. Gündelik deneyimimiz dahilinde, şeyler arasında, nitelikler arasında ilgi kurarız, olayları birbirine ekleriz ve bu şekilde bir araya getirdiklerimizin, beklentilerimizi yıkmamak adına, oldukça kuvvetli bir biçimde birleştirilmiş olduklarını düşünürüz. Aslında genellikle, dikkatimizi çeken ya da endişe ettiğimiz, nedenlerden ziyade sonuçlardır. Zira ilerlememiz, yaşamak için harekete geçmemiz gerekir ve…

Kitap tanıtımı: Fark ve Tekrar – Gilles Deleuze

  Kitabın Künyesi: Kitabın Adı: Fark ve Tekrar  Yazarı: Gilles Deleuze Yayınevi: Norgunk Yayıncılık Çevirenler: Emre Koyuncu – Burcu Yalım Sayfa Sayısı: 408 Basım Tarihi: 2017    Kitap Hakkında Notlar: – 1968 yılında yayımlanan Fark ve Tekrar kitabında Deleuze yeni bir fark kavramı ortaya koyduğu gibi radikal bir temsil eleştirisi de geliştirir. Bu girişimin odağında farkı…