Kitap tanıtımı: Molecular Revolution – Psychiatry and Politics

guattari

Kitabın Künyesi:

Kitabın Adı: Molecular Revolution – Psychiatry and Politics (Moleküler Devrim – Psikiyatri ve Politika)

Türü: Derleme/Seçki

Yayınevi: Penguin/Peregrine Books

Yayımlanma Tarihi: 1984

Sayfa Sayısı: 308

Kitap Hakkında Notlar:

– Kitap Félix Guattari (1930-1992)’nin 1972 yılında yayımlanmış olan Psychanalyse et transversalité ve 1977 yılında yayımlanmış olan La révolution moléculaire kitaplarındaki makalelerden derlenmiş bir seçkidir.

– Kitapta, aslen psikanalist olan Félix Guattari’nin terbiye edici bir faaliyet olarak psikanalize, özellikle de Freudcu psikanalize ve onun kavramlarına eleştirel yaklaşan ilk dönem yazılarıyla, Gilles Deleuze’le düşünür olarak işbirliği halinde olduğu 1970’li yıllardaki yazıları yer alıyor.

– Kitap üç bölümden oluşuyor; son bölümde Félix Guattari’nin cevabını aradığı soru şudur: Kapitalist toplumların tüm gözeneklerinden sızmakta olan faşizme karşı moleküler bir devrim mümkün müdür? Bu noktada Félix Guattari cevabı mikro-politika ve moleküler devrim kavramları üzerinden bulmaya çalışıyor.

– Félix Guattari’ye göre psikanaliz günümüz toplumunda baskıcı bir işlev görmekte ve “yapıdan firar” etmeye çalışan öznellikleri çeşitli sınıflandırmalara tabi tutarak, yatıştırıp egemenlerin hizmetine sunmaya çalışmaktadır. Oysa entegre dünya kapitalizmi birer kapma aygıtına dönüşen devletler vasıtasıyla yerel ve moleküler düzeyde işleyen dayanışma ve direnişleri yok etmenin peşindedir. Buna karşı mikro-politik düzeyde  kaçış çizgileri oluşturulmalı ve bedenleri terbiye eden psikanalize karşı mesafeli durulmalıdır – neşe, isyan ve direniş komünal düzeyde örgütlenmelidir.

– Guattari’ye göre faşizm, sadece tarihsel ve ideolojik bir sorun değildir; asıl çözülmesi gereken beyinlerimizdeki, cinsellik rejimlerimizdeki, arzulama
biçimlerimizdeki faşizmdir, mikro-faşizmlerdir. Bir toplum kendi kaçış çizgilerine sahiptir. Bir toplum kendi normlarından, bilgi-iktidar sistemlerinden, hiyerarşik düzenlemelerinden, yerleşik değerlerinden kaçan ve firar eden şeyler yoluyla düşünüldüğünde, karşımıza onlarca çizgiden oluşan şizofrenik bir harita çıkar. Arzu, oluştur, akıştır ve hiç tamamlanmaz, başka biçimler altında devam eder: kadın-oluş, göçebe-oluş vb. Faşizm “yapıdan firar” etme olanaklarını yok etmeye, kaçış çizgilerini silmeye çalışan bir kapma aygıtıdır.

Kitapta geçen bazı kavramlar ve tanımları:

Mikro-politika: Kişilerarası düzeyde işleyen erk ilişkileri.

Moleküler: Yerel ve küçük-ölçekli durumlarda ortaya çıkan ve hızla etkileşim sağlayıp yayılan süreçler.

Makine: İşleyen ve üreten parçalar toplanışı, akış kesintileri sistemi. Guattari makine kavramını özel bir anlamda kullanır, burada kastedilen mekanizma ve teknolojik aletlerden daha fazlasıdır.

Oluş (becoming) : Öznesiz ve hedefsiz, bozulan ve yeniden-eklemlenen etkileşim halindeki akış, süreç.

Tekillik (singularity) : Bir süreçte yinelenmeyen dönüm noktası, sürecin sınırı ve dağılma noktası.

Molar: Tekillikleri yok eden katı tortulaşma.

Öneri: Bu kitabı okumadan önce Ayrıntı Yayınları tarafından basılan Philip Goodchild’ın Deleuze & Guattari : Arzu Politikasına Giriş kitabının okunması okuma deneyiminizi kolaylaştıracaktır.

Hazırlayan: Göker Makaskıran