Çeviri: Entropi üzerine – Jacques Lacan

  (…) Böylece imleyen bir özneyi bir başka imleyene temsil etmekle ifadelendiriliverir. Bu açıcı tekrarlamaya, keyfiyete [jouissance] yönelik bu tekrarlamaya anlam verirken başlangıç noktamız budur. Belli bir düzeyde bilgiye hükmeden, onu ifadelendiren, saf biçimsel gerekliliklerdir, yazının gereklilikleri, bu da günümüzde belli tipte bir mantığa yol açar. Şimdi, bir deneyimle, çağdaş mantık deneyimiyle (ki bu kendi…

Çeviri: Sosyal Anksiyete Üzerine

  Hepimizin, birlikte yapılan planları bir türlü hayata geçiremeyen bir arkadaşı vardır. Her davetiyeyi kabul eder, katılmak konusunda heveslidir ama sonra tam son dakikada bahanesi kapınızda biter. Ya çocuklardan biri hastadır ya aileleri ziyarete gelmiştir ya mesaiye kalmaları gerekmiştir ya da eski klasik bahanelerden “ailevi meseleler” söz konusudur. İşte ben, o arkadaşım; çılgına çevirdiğim tüm insanların,…

Heidegger’in Penceresinden: Schelling’in İnsan Özgürlüğünün Mahiyeti Üzerine Denemesi ve Anaximandros Fragmanı

F.W.J. von Schelling’in özgürlük üzerine denemesini Heidegger için önemli kılan husus, onun bu denemede özgürlük sorununu ve bu sorunla ilişkili olan bütünlük ve kötülük sorunlarını ontolojik bir perspektifle ele alıyor olmasıdır. Heidegger’e göre, tam da bu perspektif nedeniyle Schelling, özgürlüğü, insan isteminin bir niteliği (özgür istenç doktrini) olarak değil, bir bütün olarak varlıklara temel teşkil…

Çeviri: Alethosfer – Jacques Lacan

Bilim, ancak imletim düzeninde biçim verilen ifadelere atıf yaptığı ölçüde, önceden hiçbir şeyin yer bulmadığı bir şeyden inşa edilir. Bunun kavranması önemlidir, şayet anlamayı istediğimiz şey –neyle ilgiliyse?– bizzat bu etkinin unutulmasıyla ilgiliyse. Olduğumuz bu halde, hepimiz, belki de sahamız bilimin usta söylemi gibi işlemesi sayesinde genişlediğinden, her birimizin ne ölçüde –hiçbir noktada bunu bilmemiş…

İnceleme/Yorum: Gianni Vattimo’nun Penceresinden Nietzsche ve Heidegger’in Felsefelerinde Nihilizm

Nihilizm tartışması bakımından Nietzsche ve Heidegger’in önemi, iki düşünürün idealist felsefeye yönelik mesafeli tutumlarından kaynaklanır. Bu nedenle her iki düşünür de nihilizmi, Batı düşünce tarihinde uzun bir süre hakimiyetini sürdürmüş olan idealizmin bir sonucu ve sonu olarak teşhis edebilmişlerdir. Gianni Vattimo’nun işaret ettiği üzere, idealist felsefeden kopuş, belirli bir tarihsel sürecin sonunda gerçekleşebilmiştir. Varlık’ın sabitliğinin…

Çeviri: Hubert Damisch ile Söyleşi – Bulut Kuramı, Velázquez ve Manet üzerine

Aşağıdaki metin, Perspective dergisinde (2013 – 1) yer alan söyleşinin kısa bir bölümünün çevirisidir. Bernard Vouilloux. Eğitim yıllarınıza, size fenomenolojinin kapılarını açan Maurice Merleau-Ponty, etnoloji ve yapısalcılıkla Claude Lévi-Strauss ve bugün -Frederik Antal’ınkinden çok daha farklı olan- sanat sosyolojisiyle tanınan Pierre Francastel damgasını vurdu. Size bu düşünürlerden geriye kalan nedir? Sizin için ne ölçüde önemli oldular?…

Kitap tanıtımı: Toplumsal Cinsiyet – Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi / Joan W. Scott

Kitabın Künyesi Kitabın Adı: Toplumsal Cinsiyet – Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi Yazarı: Joan W. Scott Yayınevi: Agora Kitaplığı Çevirmeni: Aykut Tunç Kılıç Basım Yılı: 2007 Sayfa Sayısı: 57 Kitap Hakkında Notlar: 1) Toplumsal cinsiyet (gender) kavramı feminist teori içerisinde pek çok farklı anlamda kullanılmıştır. Bu kullanımların tarihsel kategorik bir analizini sunan Joan Scott, toplumsal cinsiyet…