Kavram Seti ve Teorik Belirlemeler -1-

şizo-akış

  • Virtüel : Deleuze’ün terminolojisinde “sanal” anlamına gelmekten çok, sözcüğün Latince kökeni olan virtus (kuvvet/erdem) anlamından türetilmiştir ve şeylerin sayesinde farklılaşıp, bilinebilir ve algılanabilir (aktüel) hale geldiği saf kuvvetler (vektörler) ve ilişkiler (idealar ve tekillikler) alanına gönderme yapar.
  • İnsan… kendi ördüğü anlam ağlarına (kültür) takılmış bir hayvan (Clifford Geertz)
  • Yaşam, saf içkinliktir ; iyinin ve kötünün ötesindeki tekilliktir (Deleuze)
  • Her türden kendilik aynı ontolojik düzlemde bulunur (içkinlik düzlemi) ve hiçbir kendilik içinde bulunduğu ilişkiler ağından kopartılamaz.
  • Kendilik (Entity) : Aracısız, salt varoluş; dışsal olarak tanımlanamayan tekillik. İlişkiler ağının bir ürünü.
  • Saf içkinlik = Temsilin reddi
  • Komün = Temsili reddeden oluş (becoming) = Merkezsiz yapı = Dışarının yokluğu, saf içkinlik.

Hazırlayan: Göker Makaskıran