Sencer Divitçioğlu Sözlükçesi

fft99_mf4758025

Aşağıda Sencer Divitçioğlu’nun çeşitli kitaplarında yer alan özgün terim karşılıklarının bir listesini paylaşıyoruz :

Kavram/Terim              Genel Anlam              Sencer Divitçioğlu’nun Bulduğu Karşılık

aggregate                       toplam/toplu                      derneşik

appendix                        ek/ilave                               açmalık

asserting                        teyit/belirtme                     berkitmek

cloning                            kopyalama                         geneşleme

imagination                    tahayyül                             imerme

deployment                   konuşlanma                       kubratmak

interregnum                  fetret devri                         erkarası

kardinal                          asal/dikey                           sayal

ordinal                           sırasal/yatay                        sıral

primordial                       en eski                                ilkin

moiety                              yarı pay                              buçuk

propensity                        meyil                                 eğsinim

rank                                 kademe/rütbe                     kur

segment                            dilim                                   kesi

tacit                                   örtük                                  örtgün

sequence                          ardışık                               sekemeç

revocable                        geri alınabilir                     dönülü

contour                             çevre                                  aylan

hierarchial                      hiyerarşik                          dizekli

 

Yararlanılan Kaynaklar :

– Sencer Divitçioğlu, Ortaçağ Türk Toplumları Hakkında, Yapı Kredi Yayınları

– Sencer Divitçioğlu, Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu, Yapı Kredi Yayınları

Hazırlayan: Göker Makaskıran