Max Weber’in kapitalizmin ‘ruhu’ ile kastettiği ne idi? – Peter Ghosh

Max Weber’in ünlü metni Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu (1905), dünya çapında üniversitelerde düzenli olarak öğretilmiş, tahrif edilmiş ve saygı görmüş tüm kanonik çalışmalar arasında en yanlış anlaşılmışlardan biridir kuşkusuz. Bu, öğretmenlerin ve öğrencilerin aptal olmasıyla değil; bu eserin, alanının zirvesindeki dört dörtlük bir entelektüel tarafından yazılmış, konu itibariyle çok engin bir alanı kapsayan olağanüstü yoğun…

Popülizm Liberal Elitleri İlk Kez Gölgede Bıraktığında: Luther Erasmus’a Karşı

Michael Massing Kuzey Rönesansı’nın başlıca figürü olan Rotterdamlı Desiderius Erasmus, büyük ölçüde, erken dönem hümanistlerinin en büyüğü sayılır. Erasmus beş yüz yıl önce, güçlü bir provokatör olan Martin Luther öncülüğünde yapılan ve bugün Amerika ve Avrupa’da gördüklerimiz kadar şiddetli bölünmelerle sonuçlanan popülist bir ayaklanmayla karşı karşıya kalmıştı.    Erasmus, 1500 ile 1515 yılları arasında, yeni bir…

Tersine Dünyada Marx*

  Çeviri: UnwahresLeben Jason Read- 16 Mart 2018 BİRÇOK İNSAN, Nietzsche, Plato, ve Hegel’i duymuştur; ama Marx, insanların onu okumamasına rağmen, tam kesinleşmiş yorumlarına ilham olabilecek beceriye sahip olmasıyla,  filozoflar arasında belkide tektir. Bugün, sayısız editoryallarda, Reddit Forumlarındaki tartışmalarda, felsefe derslerinde, insanların karşı karşıya geldiği Marx’ın baskın imgesi, sadece bozulmuş  değil, ters yüz de edilmiştir.…

Totaliterliğin Başka Bir Biçimi: Konformizm

    (…) Konformizmin ya da “politik olarak doğru”nun yasasının, demokrasiyi başlangıçtaki hedefinden, yani, özgür ve çeşitlilik arz eden bir kamusal tartışmanın egemen olduğu çoğulcu bir toplum tesis etme hedefinden -demokrasiyi tek düşüncenin beşiği haline getirmek adına- nasıl saptırabileceğini incelemeye çalışacağız. Liberal düşünürlerin amacı, demokrasiyi totaliter eğilimlerinden uzaklaştırmak ve onu başlıca ideallerinden biri olan özgürlüğe…

Pierre Leroux’da “insan” ve “yurttaş”

Aşağıdaki metin, Laurent Fedi’nin Le Télémaque dergisinin 2001 yılında yayımlanmış 19. sayısında yer alan ve  Fransız filozof Pierre Leroux’da “insan” ve “yurttaş” kavramlarını incelediği çalışmasından seçilmiş kısa bir bölümün çevirisidir.  *** Görünüşe göre, Leroux’da “yurttaş” sözcüğünün iki kullanımına karşılık gelen iki ayrı anlam fark edebiliyoruz. “Yurttaş” dar anlamda, siyasî-tüzel bir varlığı, eşit oldukları ilan edilmiş…