Gerçel ile Görcül – Gilles Deleuze

I Felsefe çoklukların kuramıdır. Her çokluk gerçel ve görcül öğelerden müteşekkildir. Saf gerçel nesneler varolmaz. Her gerçel kendisini bir görcül imgeler bulutuyla sarmalar. Bu bulut eş-varoluş içinde az çok uzanımlanmış devrelerin bir dizisidir. Görcül imgeler bu dizi boyunca dağıtılır ve bu dizi etrafında koşar. Bu görcüller hem türce hem de onları neşreden ve soğuran gerçel…

Çeviri: Modernizmin Merkezi Sorunu – Alain Badiou

Bugün ben şöyle dile getirirdim: Siyaset güç alemi değildir, düşünce alemidir. Dönüştürmeyi amaçlamaz; önceden formüle edilemeyen imkanlar yaratmayı amaçlar. Siyaset durumlardan çıkarsanamaz, çünkü durumları siyaset tayin eder. Peki bu eleştirel arkaplan üzerinde Lyotard neyi görünür kılar? “Bir başka dispositif” dediği şeyi. Ve bunun Kapital bakımından “ne diyalektik ne eleştirel, ama eş-imkanlı bir ilişki içinde” durduğunu söyler.…

Çeviri: Entropi üzerine – Jacques Lacan

  (…) Böylece imleyen bir özneyi bir başka imleyene temsil etmekle ifadelendiriliverir. Bu açıcı tekrarlamaya, keyfiyete [jouissance] yönelik bu tekrarlamaya anlam verirken başlangıç noktamız budur. Belli bir düzeyde bilgiye hükmeden, onu ifadelendiren, saf biçimsel gerekliliklerdir, yazının gereklilikleri, bu da günümüzde belli tipte bir mantığa yol açar. Şimdi, bir deneyimle, çağdaş mantık deneyimiyle (ki bu kendi…

Çeviri: Sosyal Anksiyete Üzerine

  Hepimizin, birlikte yapılan planları bir türlü hayata geçiremeyen bir arkadaşı vardır. Her davetiyeyi kabul eder, katılmak konusunda heveslidir ama sonra tam son dakikada bahanesi kapınızda biter. Ya çocuklardan biri hastadır ya aileleri ziyarete gelmiştir ya mesaiye kalmaları gerekmiştir ya da eski klasik bahanelerden “ailevi meseleler” söz konusudur. İşte ben, o arkadaşım; çılgına çevirdiğim tüm insanların,…

Çeviri: Alethosfer – Jacques Lacan

Bilim, ancak imletim düzeninde biçim verilen ifadelere atıf yaptığı ölçüde, önceden hiçbir şeyin yer bulmadığı bir şeyden inşa edilir. Bunun kavranması önemlidir, şayet anlamayı istediğimiz şey –neyle ilgiliyse?– bizzat bu etkinin unutulmasıyla ilgiliyse. Olduğumuz bu halde, hepimiz, belki de sahamız bilimin usta söylemi gibi işlemesi sayesinde genişlediğinden, her birimizin ne ölçüde –hiçbir noktada bunu bilmemiş…

Çeviri: Hubert Damisch ile Söyleşi – Bulut Kuramı, Velázquez ve Manet üzerine

Aşağıdaki metin, Perspective dergisinde (2013 – 1) yer alan söyleşinin kısa bir bölümünün çevirisidir. Bernard Vouilloux. Eğitim yıllarınıza, size fenomenolojinin kapılarını açan Maurice Merleau-Ponty, etnoloji ve yapısalcılıkla Claude Lévi-Strauss ve bugün -Frederik Antal’ınkinden çok daha farklı olan- sanat sosyolojisiyle tanınan Pierre Francastel damgasını vurdu. Size bu düşünürlerden geriye kalan nedir? Sizin için ne ölçüde önemli oldular?…

Çeviri: Jacques Lacan ile Söyleşi – II

  Aşağıdaki metin, https://birtakimisler.org/2017/06/19/ceviri-jacques-lacan-ile-soylesi-i/ bağlantısında yer alan çevirinin devamı olup, ilgili söyleşinin ikinci (ve son) bölümüdür.   Emilio Granzotto. Lacancılığın belirleyici özellikleri nelerdir? Jacques Lacan. Lacancılık henüz mevcut değil ve o nedenle bunu söylemek için biraz erken. Kokusunu yeni alıyoruz daha, bir önsezi gibi. Lacan, her halükarda, psikanalizi en azından kırk yıldır uygulayan ve uzun yıllardan beri de…