Heidegger’in Penceresinden: Schelling’in İnsan Özgürlüğünün Mahiyeti Üzerine Denemesi ve Anaximandros Fragmanı

F.W.J. von Schelling’in özgürlük üzerine denemesini Heidegger için önemli kılan husus, onun bu denemede özgürlük sorununu ve bu sorunla ilişkili olan bütünlük ve kötülük sorunlarını ontolojik bir perspektifle ele alıyor olmasıdır. Heidegger’e göre, tam da bu perspektif nedeniyle Schelling, özgürlüğü, insan isteminin bir niteliği (özgür istenç doktrini) olarak değil, bir bütün olarak varlıklara temel teşkil…