Çeviri: Din ve Modernite – Danièle Hervieu-Léger

Bu, pek çok felsefi, tarihsel ve sosyolojik tartışmaya neden olan ve ele alınması epey hassas bir kavram. Birkaç temel düşünceye yoğunlaşacağım. Moderniteyi nitelendiren, insanın özerkliğini, kendi dünyasına ve onu çevreleyen doğaya hakim olma yeterliliğini, içerisinde yaşadığı maddesel ve sosyal çevreyi yaratma yeteneğini ifade etmesi. Bilim ve teknolojideki ilerleme, modern insana dünyayı rasyonelleştirme olanağı sunuyor: modern…