İnceleme/Yorum: Gianni Vattimo’nun Penceresinden Nietzsche ve Heidegger’in Felsefelerinde Nihilizm

Nihilizm tartışması bakımından Nietzsche ve Heidegger’in önemi, iki düşünürün idealist felsefeye yönelik mesafeli tutumlarından kaynaklanır. Bu nedenle her iki düşünür de nihilizmi, Batı düşünce tarihinde uzun bir süre hakimiyetini sürdürmüş olan idealizmin bir sonucu ve sonu olarak teşhis edebilmişlerdir. Gianni Vattimo’nun işaret ettiği üzere, idealist felsefeden kopuş, belirli bir tarihsel sürecin sonunda gerçekleşebilmiştir. Varlık’ın sabitliğinin…