Çeviri: Savaşların Sosyolojik İşlevleri – Gaston Bouthoul

1939-1945 savaşı yaklaşana kadar, insan hayatı kayıpları temel bir ayrıma riayet etmekteydi: savaş, kazanan için, bazıları geri gelmeyen genç erkeklerin silahlı göçüyle eş değerdi. Kimileri çarpışmalarda öldürüldüğünden, kimileriyse ele geçirilen ülkelerde yönetici sınıfı olarak ya da garnizonlar halinde yerleştiğinden geri gelmiyordu. Buna karşılık, mağlup olan tarafın kayıpları çok daha çeşitliydi. İstila, katliam, mahrumiyetler, kıtlıklar, salgın…