Çeviri: Hubert Damisch ile Söyleşi – Bulut Kuramı, Velázquez ve Manet üzerine

Aşağıdaki metin, Perspective dergisinde (2013 – 1) yer alan söyleşinin kısa bir bölümünün çevirisidir. Bernard Vouilloux. Eğitim yıllarınıza, size fenomenolojinin kapılarını açan Maurice Merleau-Ponty, etnoloji ve yapısalcılıkla Claude Lévi-Strauss ve bugün -Frederik Antal’ınkinden çok daha farklı olan- sanat sosyolojisiyle tanınan Pierre Francastel damgasını vurdu. Size bu düşünürlerden geriye kalan nedir? Sizin için ne ölçüde önemli oldular?…