Çeviri: Jean Baudrillard ile Söyleşi

Bernard Neau: Bir yerde şunu söylemişsin: “İktidar artık yok, o da bozuldu”. İktidarı ele geçirmeye, diğer bir deyişle, kurumsal aygıtlara ve kamusal/büyük mekanizmalara (parlamentarizm, bakanlıklar, medya, vb.) el koymaya dair klasik düşüncede, komünistlerin çeşitli iktidar “stratejileri” hakkında ne düşünmeliyiz? Gerçekten de “iktidar” temsillerine inanıyorlar mı? Ya da, sana göre, bu konuda biraz çalışmıyorlar mı? Jean Baudrillard: Biliyor…