Çeviri: Claude Lévi-Strauss ve Jean-Marie Benoist söyleşisi

Jean-Marie Benoist – Somut biçimde uygulamaya konmuş özgürlüklere dair ve duyulur ile anlaşılırın uzlaştırıcısı olarak yapısalcılık tanımınızla bir arada giden düşünce, sizi insan doğasının Batılı kavrayışıyla bağlantılı olarak insan haklarının fazlaca evrenselci ve nihayetinde de etnosantrik kavramlarını eleştirmeye yöneltti ve siz de oldukça kesin, oldukça pragmatik bir biçimde, insan hakları düşüncesinin yerine, canlı bir varlık olarak insanı koymayı önermektesiniz……