Çeviri: İnsan ve Makine – Jean-Michel Besnier

Sorbonne Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Felsefe Kürsüsü profesörü Jean-Michel Besnier’nin bu yayımlanmamış metni, teknoloji felsefesinin en büyük sorunlarından biri üzerine: insan ve makine arasındaki ilişki. Bu metin, kaynağını teknolojiden ve insan zekasından alan otomatik makinelerin bizzat insan üzerindeki zaferinin altını çiziyor. Teknoloji yalnızca her yerde bulunmakla kalmayıp totaliterleşmekte de: insan, teknolojinin gerekliliklerine uyum sağlamak…