Çeviri: Sosyal Psikolojide Durumculuk – Jérôme Ravat

Deneysel sosyal psikoloji alanında yapılmış çok sayıda araştırma, ilk bakışta “kötülüğün sıradanlığı” fikrini ve daha genel anlamda da durumların insan davranışlarını kesin bir biçimde belirlediği düşüncesini destekler gibi görünmektedir. Bu çalışmalar, durumun davranışları etkilediğine yönelik alışılmış düşünceyi ilerletmekle yetinmedi. Sözgelimi, silah tehdidi altındaki bir bireyin, cüzdanını vermek gibi spesifik bir davranış sergileyeceğini tahmin etmek pek…