Heidegger’in Penceresinden: Schelling’in İnsan Özgürlüğünün Mahiyeti Üzerine Denemesi ve Anaximandros Fragmanı

F.W.J. von Schelling’in özgürlük üzerine denemesini Heidegger için önemli kılan husus, onun bu denemede özgürlük sorununu ve bu sorunla ilişkili olan bütünlük ve kötülük sorunlarını ontolojik bir perspektifle ele alıyor olmasıdır. Heidegger’e göre, tam da bu perspektif nedeniyle Schelling, özgürlüğü, insan isteminin bir niteliği (özgür istenç doktrini) olarak değil, bir bütün olarak varlıklara temel teşkil…

İnceleme/Yorum: Gianni Vattimo’nun Penceresinden Nietzsche ve Heidegger’in Felsefelerinde Nihilizm

Nihilizm tartışması bakımından Nietzsche ve Heidegger’in önemi, iki düşünürün idealist felsefeye yönelik mesafeli tutumlarından kaynaklanır. Bu nedenle her iki düşünür de nihilizmi, Batı düşünce tarihinde uzun bir süre hakimiyetini sürdürmüş olan idealizmin bir sonucu ve sonu olarak teşhis edebilmişlerdir. Gianni Vattimo’nun işaret ettiği üzere, idealist felsefeden kopuş, belirli bir tarihsel sürecin sonunda gerçekleşebilmiştir. Varlık’ın sabitliğinin…