Tersine Dünyada Marx*

  Çeviri: UnwahresLeben Jason Read- 16 Mart 2018 BİRÇOK İNSAN, Nietzsche, Plato, ve Hegel’i duymuştur; ama Marx, insanların onu okumamasına rağmen, tam kesinleşmiş yorumlarına ilham olabilecek beceriye sahip olmasıyla,  filozoflar arasında belkide tektir. Bugün, sayısız editoryallarda, Reddit Forumlarındaki tartışmalarda, felsefe derslerinde, insanların karşı karşıya geldiği Marx’ın baskın imgesi, sadece bozulmuş  değil, ters yüz de edilmiştir.…

Marx ve Bonapartizm

Marx’ın, burjuvazinin güçsüz kaldığı ve devletin toplumsal sınıflardan görece özerkleştiği bir siyasal manzarayı tasvir etmek için kullandığı Bonapartizm kavramı Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i adlı eserinde geçer. Bu kavram, sonradan, Marksist literatürde burjuva demokrasisi ile faşizm arasındaki geçiş dönemlerinde ortaya çıkan ara rejimleri tanımlamak amacıyla sıklıkla kullanılmıştır. Marx’ın Bonapartizm veya Bonapartist rejimle ilgili söylediklerini özetlemeden önce…