Foucault’nun Marksizm Eleştirisi Hakkında Kısa Bir Not

Foucault’nun Marksizm’e getirdiği eleştiri üç meselede yoğunlaşır: İdeoloji/bilim ayrımının ve yanılsama olarak ideoloji yorumunun dayandırıldığı realist-materyalist epistemolojinin reddi, tarihin öznesi olarak işçi sınıfı anlayışının reddi ve determinizm sorunsalının (altyapı-üstyapı modeli) reddi. Foucault’nun Marksizm içinde çok yönlü nedensellik (overdetermination) modelini ileri sürmek (Althusser’in yaptığı gibi) yerine Marksist determinizm sorunsalından koptuğunu söyleyebiliriz. Foucault’nun iktidar/erk çözümlemesi topografik altyapı-üstyapı…