“Histerinin Ruh Sağaltımı”nda Dil ve Anlatısallık -III-

XI Freud, ruhsal malzemenin katlandığı bu iki biçim ile ilgili olarak sağaltım esnasında temalar oluşturmak diye bir işleme başvurduğunu söyler. Buna göre temalar, “benzer anılar[ın] doğrusal [lineer, kronolojik] diziler halinde derleme biçimindeki gruplamalar”dır (339). Anlatım kuramının terimleri ile konuşacak olursak, Freud’un buradaki işlemi, aynı çatı kavram [cover word] altındaki çekirdeklerin [kernels] bir araya getirilmesidir (Barthes,…

“Histerinin Ruh Sağaltımı”nda Dil ve Anlatısallık -II-

VI Psikanalizin bu çabasını olanaklı kılmada ve sonuç almasını sağlamada belki de en önemli role sahip olan soykütüğün -ki anlatı kuramcılarının öykü dedikleri bir bağlılaşımlar ağıdır bu- Freud’un külliyatı içindeki belki de en erken tarihli tanımına gene bu metinde rastlıyoruz. “Normal egodan daha aşağı olması gerekmeyen bir zekanın egemenliği” (338) diye bahseder bundan: “Hastanın bilincinin…

İnceleme/Yorum: “Histerinin Ruh Sağaltımı”nda Dil ve Anlatısallık -I-

I Breuer ile birlikte 1895’te yayınladığı Histeri Üzerine Çalışmalar’ın tek başına kaleme aldığı ”Histerinin Ruh Sağaltımı” bölümünde Freud, daha önce yine Breuer ile birlikte yazdığı Ön Bildiri’de (1893) açıklanan ruhsal düzeneğin histeri için tipik olamayacağını ve kendini giderek nevrozların nedenbilimi (etiyoloji) ve düzeneği ile ilgilenir bulduğunu söyleyerek (Freud, 1895: 307), bir bakıma Breuer ile görüş…